Netcongestie: Wat houdt het in en welke oplossing is er voor bedrijven?

Het energiesysteem in Nederland verandert door de snelle opkomst van hernieuwbare energie en de elektrificatie van de industrie. Mede hierdoor krijgen we te maken met netcongestie. Wat houdt dat precies in? En welke oplossingen zijn er als je hiermee te maken krijgt bij het verduurzamen van je bedrijfspand? In dit nieuwsbericht wordt het toegelicht.

Wat is netcongestie?

Netcongestie betekent letterlijk: file op het elektriciteitsnet. Het treedt op als de volledige capaciteit van het net is bereikt. Netbeheerders kunnen hierdoor niet altijd de groeiende vraag naar stroom blijven vervullen. De infrastructuur van ons elektriciteitsnet is door de versnelde energietransitie verouderd. Het is dus een distributievraagstuk. Het elektriciteitsnet in Nederland staat al langer onder druk. Dit komt vooral door de snelle opkomst van hernieuwbare energie en de elektrificatie van de industrie. Denk aan wind- en zonneparken, laadinfrastructuur en warmtepompen. Daarnaast komt dit ook door de toenemende energievraag en nieuwe bedrijven.

In het verleden was het elektriciteitsnet eenrichtingsverkeer: de stroom kwam direct van de centrale richting huishoudens en bedrijven. Met de komst van wind- en zonneparken is het nu ook tweerichtingsverkeer. Die vooruitgang past niet bij het oorspronkelijke eenrichtingsverkeer van ons net. Daardoor hebben we nu met spanningsproblemen te maken en is in veel gevallen het terugleveren van stroom niet mogelijk.

Wanneer krijg je als bedrijf met netcongestie te maken?

Wil je als bedrijf, instelling of vereniging uitbreiden of overgaan van fossiele brandstoffen naar elektriciteit (elektrificeren)? Het kan zijn dat je dan op een wachtlijst komt door het volle elektriciteitsnet.

Welke oplossingen zijn er voor bedrijven?

Wil je jouw bedrijf verduurzamen of uitbreiden door over te stappen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit (elektrificatie)? Dan krijg je in veel gevallen te maken met netinpassing en netcongestie: de kans bestaat dat je geen aansluiting op het elektriciteitsnet krijgt, omdat het net al overvol is. Wat kun je doen om toch aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een aantal oplossingen voor je op een rij gezet in het volgende document: Stappenplan à hoe ga je om met jouw energie in een gebied met netcongestie.

Wil je meer weten over netcongestie?

Ga naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/onderwerpen/netcongestie-en-opslag-van-energie

Wil je advies over het verduurzamen van jouw bedrijfspand?

Hiervoor kan je terecht bij Duurzaam Bouwloket (ondernemer.duurzaambouwloket.nl), het Energieloket voor bedrijven en instellingen. Neem contact op met Duurzaam Bouwloket voor het inplannen van een gratis telefonisch adviesgesprek. Dit advies is kosteloos voor ondernemers en instellingen, omdat het door de gemeente wordt gefinancierd.
W:        ondernemer.duurzaambouwloket.nl/gratis-adviesgesprek-voor-ondernemers
E:         ondernemer@duurzaambouwloket.nl
T:         085 – 023 13 15

Ontdek de mogelijkheden in jouw gemeente

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, willen wij graag weten in welke gemeente je bedrijf gevestigd is. De informatie op onze website wordt hiermee aangepast op basis van de gemeentelijke subsidies, nieuws, evenementen en adviezen. Bedankt!